tiếng anh cho trẻ em


Chương trình Toán Eye Level được thiết kế để giúp học sinh nâng cao kỹ năng rèn luyện tư duy logic và giải quyết vấn đề bằng cách cho phép các em nắm vững các khái niệm khi thông qua từng bước của giáo trình.

 Chương trình học Tiếng Anh Eye Level được dựa trên tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Mỹ đối với chương trình giáo dục Anh ngữ. Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh nắm vững tiếng Anh một cách hệ thống thông qua việc tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ mục tiêu.