Eye Level News

.

-- ( 10/01/2018 ) --

files/uploads/ef556a9752897057d4e88a5145f6e1b4f8921207_51049773afc658a50a3149f88fea7f92d1a62679.jpg
.

.

-- ( 24/11/2017 ) --

.

EYE LEVEL MATH OLYMPIAD 2017

-- ( 21/09/2017 ) --

files/uploads/f2b28ef4504ccc8dfcc9ddeabcab46ebe6ded74d_495a298d1ab1abf744174096bad6dd70d5e3ef5f.jpg
.

ELLA 2017

-- ( 07/08/2017 ) --

files/uploads/2e6924948232ce05cc10059ec75e4dc97ab0ed74_653964e87f6a568c3e570c949e4e4cfd36b67820.jpg
.

.

-- ( 26/07/2017 ) --

files/uploads/0b432ce3dcaabdf04430f7eeb3b66d39364bf642_f457b018f02f38dd3fd65706cdb6fe0216d49009.png
.

.

-- ( 14/07/2017 ) --

files/uploads/b5d6de7900c3ad6770ec5b3e503991e384baea54_6f9bd04dd5d0d1c5e135ab0c85f9d73bd53490a1.jpg
.

.

-- ( 05/07/2017 ) --

files/uploads/dfe72fb07929e13c2186d3da53d0e964b20bacfd_a3f0ccfc2d5396e0e7220082c50a76c33dda46c8.jpg
.
files/uploads/62ba2dba46b48d7c89b9cc370a0789df9686f4b6_20ae0d25d0124f00fb6654eb34196555088bf371.jpg
Eye Level sincerely holds the rewarding ceremony to reward students who have won the highest prizes from Eye Level Math Olympiad 2016. Besides, this is also to reward students and steachers who achieve outstanding result throughout 2016 Last bust not least, the event also aim to target investors whose passion is to own a learning center of their own.
files/uploads/78e321b4335d4f2e8d69ad2c891217658424b820_0bf855e8ffc5f002bd59ff1238fb93c7486123eb.jpg
Cứ sau mỗi kì thi học kì trên trường là trong lớp lại có những bạn đạt điểm cao, xứng đáng danh hiệu 'con nhà người ta'. Khi được hỏi về phương pháp học tập, ôn thi, bí quyết được điểm cao… đều trả lời với câu mở đầu đại khái: "Em không đi/ít đi học thêm, chủ yếu là tự học" Phương pháp này được "con nhà người ta" áp dụng từ rất lâu rồi, thậm chí bạn cũng nghe đến mòn cả tai rồi nhưng thực sự để ứng dụng nó thì không phải ai cũng làm được. Hãy tham gia hội thảo 'Lợi ích của phương pháp tự học có định hướng Self-directed Learning' để biết phương pháp này là gì và cách áp dụng ra sao?
files/uploads/0c7236f2d5dcd12fba752130d46d587448d5d4c8_1a9a857f84ecd199c2b4514acd65b3a05e7a7784.jpg
.