files/uploads/76cc6ea2813d32dd54df32ba5b0d06d5917d6c94_36a29223c27f41ed65e41e77386d303941d55045.jpg

Chương trình học Eye Level hiệu quả

Eye Level is based on an educational principle where students learn at their own pace. When an instructor understands the learning needs of a student, the teaching are most effective.
files/uploads/8a1a88ced46fc289fd4d494d41e3a4276b93dc02_208abb655cb496d0c42c640bbcc401351f17b8e9.jpg

Học Tiếng Anh Lớp 1 Là Sớm Hay Muộn?

Cùng con học tiếng anh mỗi ngày tại nhà để củng cố thêm ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ ngay từ bé. Sự tự tin cũng chính là yếu tố giúp trẻ nổi bật và hòa đồng hơn khi nói tiếng anh.
files/uploads/286dbdad781b48ae39df45ff9bbefe4250bb9fd2_1155b83f42a8bfb0ebe618ca1050285a1358c08a.jpg

Chương Trình Học Tiếng Anh Thiếu Nhi 1 2 3

Tiếng Anh đang ngày càng trở nên phổ biến ở tất cả các vùng miền. Có thể nói thứ ngôn ngữ này là điều kiện cần để một đất nước có thể phát triển. Không phân biệt giới tính, tuổi tác nó đang không ngừng góp phần giúp họ hòa nhập với đời sống hiện đại và văn minh nhân loại.