files/uploads/6c1f26b8d122d06cee5ada74682123e0358cf1e3_975ed8d6bf09a0e41e23dacf9d25b78ab22831ee.jpg

MẪU ĐĂNG KÝ

Eye Level là một trong những thương hiệu giáo dục hàng đầu thế giới được phát minh và sở hữu bởi Tập đoàn Daekyo với hơn 2.5 triệu học sinh trên toàn thế giới. Daekyo được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1976 bởi Tiến sĩ Young Joong, Kang. Trong hơn 20 năm sau đó, với cách tiếp cận mới mẻ của ông trong giáo dục bổ trợ đã tạo sự thay đổi đột phá trong ngành giáo dục.