files/uploads/d1640c06dc83936d934eb7e4beedeeb7ff501b06_e7113e59b42a3e410cae591a9c5d97aeec85c781.png

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI TÔI TIN EYE LEVEL

Xin chúc mừng các phụ huynh đã chiến thắng trong cuộc thi 'Tôi tin Eye Level'. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại trung tâm Eye Level Điện Biên Phủ ngày 26/9/2015
files/uploads/7f69de49e8921df0d430e641e53f9f15058a441f_1ce181877871bb8f8c9e25c5ae0be9782b068940.jpg

Strong Foundation! - Angeline Grace Tan

I like the strong foundation that Eye Level worksheets are designed to provide
files/uploads/5ee27d658b95cdef7958c7465c24498652611fdf_00ad8d7062fcb0e498ef8d31cc6dced1a335ba90.jpg

Engaging ! - Frederick Lee - Singapore

Big thanks to Eye Level for helping our son enjoy math and bringing up his confidence in tackling math problems