Chương trình toán

Chương trình toán

Vui Cùng Toán Eye Level

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/ce27fb0723ca27a056fb6c8dc18fb0c20919f3d8_e4d357d22e2c6ca987cac6231a2a674573f030e2.gif
Toán Eye Level là giáo trình thiết kế dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo. Sau khi hoàn tất khóa học Vui cùng Toán Eye Level hữu ích này, con bạn sẽ có được nền tảng thiết yếu để học tố toán ở trường.

Toán

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/ba0ad17a8f6a68f5c07f5d9c8dbd598717f991d9_a46366b726e4fe8107672a4280325938b2d572e7.jpg
Chương trình Toán Eye Level giúp trẻ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách dạy các em nắm vững những khái niệm toán học thông qua phương pháp nắm chắc từng bước một.