Chương trình Tiếng Anh

Vui cùng tiếng anh

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/6c82569fc7682b0691351ff9d82039e279c1e177_38b5b3e527e058e135b96491cea8b809513a1cc9.jpg
Vui cùng tiếng Anh là chương trình học tiếng Anh sử dụng các tình huống thực tế gần gũi, sinh động giúp các em tiếp thu tốt hơn.

Làm quen với tiếng Anh

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/445614f83518e76cb98664f900b84c585311d53c_cd6aed8589c1710d3709a7abefc15c7ad627c310.jpg
Eye Level English Sparks chú trọng từ vựng theo tình huống và những cấu trúc ngữ pháp phổ biến để xây dựng cho trẻ những kiến thức cơ bản. Giúp trẻ học bảng chữ cái và cách phát âm tiếng Anh một cách dễ dàng.

Tiếng anh

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/801bcc194743c575341182f38cf6ce702f903444_f0919ec37cbc8617d0bf1717c463b088d777d3c4.png
Tiếng Anh Eye Level giúp học sinh thành thạo Anh ngữ bằng cách giúp các em xây dựng nền tảng 4 kỹ năng thiết yếu thật vững chắc: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Eye Level English

-- ( 29/03/2015 ) --

files/uploads/e41467cfe60ca1137491afaec795ff36739a56d4_568b525c8fab35e7f8cb0ea9408363a8c8e61f34.png
Eye Level English