Quy trình hợp tác

QUY TRÌNH HỢP TÁC

-- ( 28/10/2015 ) --

files/uploads/80bf00b6719ca0a480959f82731d3fa0b937e431_ac8587d496d4098c51c679e2fcc03a5e37426eb2.png
Bước 1: Đăng ký Nhận mẫu đăng ký: mẫu đăng ký được xem xét và phỏng vấn sơ khởi qua điện thoại. Bước 2: Thông tin hợp tác Thông tin hợp tác và chương trình Eye Level sẽ được chia sẻ với đối tác có điều kiện phù hợp. Bước 3: Đàm phán chi tiết Đối tác sẽ chuẩn bị bản kế hoạch kinh doanh và Eye Level sẽ tư vấn phát triển kế hoạch đó cho đối tác. Bước 4: Ký kết hợp đồng Hai bên ký kết hợp đồng hợp tác Bước 5: Đào tạo Đào tạo trước khi mở trung tâm: nhân sự của trung tâm đối tác dự kiến được yêu cầu tham gia và hoàn tất khóa đào tạo dành cho các đối tác thuộc hệ thống Eye Level như chương trình Eye Level, quản lý trung tâm và điều hành kinh doanh. Bước 6: Khai trương trung tâm Sau khi kết thúc chương trình đào tạo và trung tâm được chuẩn bị hoàn thiện, trung tâm đối tác sẽ bắt đầu chính thức hoạt động.